Delen
16-05-2019

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie die u bij ons achterlaat, vertrouwelijk wordt behandeld. Met dit privacy statement kunt u zien welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat we met deze gegevens doen.

Persoonsgegevens
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. De aard van deze gegevens is afhankelijk van de dienst en/of service die u bij ons afneemt. De persoonsgegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Met welk doel verzamelen wij uw gegevens?
Paff verzamelt persoonsgegevens van kaartkopers, bezoekers van de website en lezers van de nieuwsbrief, voor de volgende doeleinden:

* Voor het verzenden van aangekochte tickets
* Om het mogelijk te maken een profiel aan te maken op onze website
* Om u te informeren over praktische zaken rondom een voorstelling/evenement (als u hiervoor toegangskaarten heeft gekocht)
* Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen
* Om de Nieuwsbrief toe te kunnen sturen aan lezers die zich daarvoor hebben aangemeld
* Voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening
* Voor het analyseren van activiteiten van onze bezoekers voor beleidsdoeleinden
* Voor het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening
* Om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Paff van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen

Cookies & Google Analytics
Onze website plaatst Google Analytics-cookies. Wij gebruiken deze dienst om rapportages over het websitegebruik te ontvangen. Op deze wijze kunnen wij de inhoud van onze website doelgericht op wensen van bezoekers afstemmen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. De informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Wij staan niet toe dat Google de verkregen informatie gebruikt voor andere Google-diensten.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

E-mail / Nieuwsbrief
Met een speciaal aanmeldformulier op de website van Paff kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt elke twee weken verstuurd met de beste tips voor restaurants, cafés, kunst, cultuur en evenementen in Amsterdam.

Van de e-mails die wij sturen, worden gegevens opgeslagen in ons mailingsysteem die ons tonen of u de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke link(s) u heeft geklikt. Dit doen wij om onze mailings te verbeteren en het aanbod beter af te stemmen op voorkeuren van de ontvangers.

Afmelden nieuwsbrief
Via een afmeldlink onderaan de mail wordt u te allen tijde de mogelijkheid geboden u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief (“opt-out”). Indien u ervoor kiest gebruik te maken van de opt-out mogelijkheid, ontvangt u geen e-mails meer van ons.

Hoe worden mijn gegevens bewaard?
De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers en niet aan willekeurige derden ter beschikking gesteld. Overeenkomsten met betrekking tot uw gegevens worden altijd schriftelijk aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen zullen houden middels een verwerkersovereenkomst.

Bewaartermijn
Paff bewaart uw gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe wij uw gegevens hebben verzameld. Persoonsgegevens van pashouders bewaren we zolang er diensten bij ons worden afgenomen en daarna niet langer dan 5 jaar. De gegevens van kaartkopers via de website worden opgeslagen in ons kaartverkoopsysteem voor een periode van 2 jaar.

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?
Paff heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.

Kan Paff dit privacybeleid wijzigen?
Ja, Paff behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Via deze website wordt het actueel geldende privacy statement weergegeven.

Inzage / wijziging gegevens
U heeft uiteraard recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens op te vragen.

Contact
Voor vragen over het privacybeleid van Paff en in verband met de verwerking van uw gegevens door ons, kunt u zich richten tot:

STICHTING PAFF
Willemsstraat 24B
1015 JD Amsterdam
info@paff.nl

Ander nieuws